banner badalona

Cercar

0
Suports
Tota la ciutat Proposta Ciutadana

Pla de senyalització orientativa

La senyalització urbana d'orientació és un dels principals elements per aconseguir un trànsit més fluïd i unes ciutats més segures. A Badalona actualment es troben sense cap criteri d'estandarització ni d'actualització molts posts amb senyalització orientativa que creen confusió al trànsit i a més entorpeixen en molts casos la mobilitat dels vianants per estar col·locats sense unificar o bé en voreres o espais no adequats.

Les característiques que ha de tenir la senyalització orientativa que ara mateix Badalona no té són:

- Continuïtat: cal que es pugui arribar al punt indicat sense perdre's pel camí.

- Comprensió: que l'usuari entengui el que s'assenyala (evitar marques comercials, abreviatures, logotips...).

- Visibilitat: que siguin visibles.

-Conservació: que no presentin defències de manteniment.

A més cal tenir i seguir un manual de referència per a la senyalització orientativa (pex: http://www.intrasl.net/downloads/publicaciones/manual-senyalitzacio-urbana.pdf).

Cal tenir en compte què senyalitzar: equipaments de referència supramunicipals, estacions de transport públic, àrees comercials, aparcaments, instal·lacions on hi pot venir periòdicament gent de fora. I què no senyalitzar.

Per últim cal tenir en compte criteris com la jerarquització del viari a la ciutat a l'hora de definir els intineraris fins als punts d'interès, evitant que el trànsit rodat circuli per zones de protecció ambiental o xarxa veïnal.

Cal repensar tota la senyalització orientativa i fer un pla per substutuir-la de cop d'acord amb el que han fet la majoria de municipis de Catalunya i retirar els senyals il·legals.

Comentaris

Compartim la preocupació per aquesta necessitat. No obstant abans de portar aquesta proposta a la votació d'aquests pressupostos participatius cal tenir el pla de senyalització. Per això es trasllada la proposta a la corresponent Àrea d'Espais Públics i Mobilitat perquè en pugui fer l'estudi pertinent. Gràcies per la teva participació, seguim treballant i decidint Badalona conjuntament.
Publicat per Ajuntament el 19 Octubre 2016
Inicia sessió per afegir un comentari

Plaça de la Vila, 1 :: 08911 Badalona :: Tel. 93 483 26 00 :: participacio_ciutadana@badalona.cat :: Nota legal ::