banner badalona

Cercar

38
Suports
Tota la ciutat Proposta Ajuntament

Entorn saludable i protecció de la salut

Aquest programa vol reduir el risc per a la salut de les persones provocat per la presència a l’'entorn de determinades plagues urbanes, aliments en mal estat i establiments o edificis amb instal·lacions susceptibles de l’'aparició de legionel·la. El programa preveu desenvolupar estratègies de control integrat i vigilància sanitària de l’'entorn, complementades amb l’'acompanyament, la informació, l’'assessorament, la formació i la participació ciutadana. Es pretén la disminució de la presència de plagues, garantir la innocuïtat dels aliments posats a la venda en els establiments minoristes d'’alimentació, prevenir les toxiinfeccions alimentàries i impulsar l’'adequació de les instal·lacions susceptibles de proliferació de la legionel·losi a la normativa vigent.

Resultats

 1. Control de plagues:
  1. Augment de les demandes d’'assessorament en control de plagues i control de coloms i aus
  2. Augment de les activitats formatives i informatives en aquest camp
  3. Disminució de l'’índex de queixes/denúncies per presència d'’agents plaga i de coloms
  4. Pla de manteniment dels solars de titularitat municipal.
 2. Seguretat Alimentària:
  1. Cens d'’establiments minoristes d'’alimentació
  2. Augment d’'assessorament prèvies a l’'inici de l’'activitat
  3. Pla de vigilància i control dels establiments minoristes d'’alimentació.
 3. Control i prevenció de la Legionel·losi:
  1. Cens d’'establiments minoristes d'’alimentació
  2. Augment de les demandes d'’assessorament prèvies a l'’inici de l’'activitat
  3. Pla de vigilància i control de les instal·lacions susceptibles de proliferació de la legionel·losi.

Calendari

 • 2016 – 2019 Planificació i avaluació anual dels programes de control de plagues, de seguretat alimentària i prevenció i control de la legionel·losi

Objectiu 1.a. Badalona inclusiva

Comentaris

Fer una actuació més frequent de fumigació contra la infestació que pateix Badalona en general de paneroles ("cucarachas"). Caminar a la nit per segons quins carrers (tan centrics com Margarida Xirgu), o viure als baixos (com és el meu cas), pot resultar fastigos i insaluble. Una sola fumigació a l'any per part de l'Ajuntament és totalment insuficient, i obliga a fer continues fumigacions també als edificis.
Publicat per Elena Lopez Martos el 10 Juny 2016
Aquesta proposta i d'altres relacionades amb aquest programa passen al Pla d'Actuació Municipal de l'Ajuntament, que s'executarà al llarg d'aquest mandat. Gràcies per la teva participació, seguim treballant i decidint Badalona conjuntament
Publicat per Ajuntament el 19 Octubre 2016
Inicia sessió per afegir un comentari

Plaça de la Vila, 1 :: 08911 Badalona :: Tel. 93 483 26 00 :: participacio_ciutadana@badalona.cat :: Nota legal ::