banner badalona

Cercar

126
Suports
Tota la ciutat Proposta Ajuntament

Polítiques públiques d’habitatge a Badalona – 2016-2019

Els objectius d’aquest programa són: a) Facilitar l’accés a l’habitatge a la ciutadania, especialment a les persones i col·lectius més vulnerables; b) actuar de forma preventiva sobre les situacions de desnonaments per lloguer o d’execució hipotecària; c) prevenir el risc d’exclusió social residencial, d) promoure el lloguer social i d’altres règims de tinència; e) garantir els subministraments bàsics a les persones que es trobin en situació de risc d’exclusió residencial; f) impulsar la funció social de l’habitatge; g) millorar les condicions d’habitabilitat; h) modernitzar els serveis municipals, i i) overnar amb la ciutadania

Resultats

 1. Model de governança de l’habitatge a l’Ajuntament, ampliant els recursos organitzatius, implantant una gestió transversal i coordinada interna i externament.
 2. Pla Local d’Habitatge 2016 - 2022
 3. 5 programes de prestacions de serveis d’impacte immediat gestionats per l’Oficina d’Habitatge sota el concepte de finestreta única: 1. Accés a l’habitatge, 2. Manteniment d’habitabilitat, 3. Mediació, 4. Ajuts a l’habitatge, 5. Gestió de les emergències.
 4. 5 programes d’intervenció integral de caràcter estructural a dur a terme a mig i llarg termini: 1. Habitatges buits, 2. Rehabilitació de barris, 3. Eradicació d’ocupacions, 4. Salut pública a l’habitatge, 5. Manteniment d’edificis.

Calendari

  • 2016: Segon trimestre:
   • modificació organigrama municipal i posada en marxa servei d’habitatge i nou model de governança-
   • Consell Social de l’Habitatge (noves funcions i comissions tècniques)
   • Pla Local d’Habitatge 2016 - 2022
  • 4rt trimestre 2016:
   • refundació de l’Oficina d’Habitatge, integració i ampliació de serveis municipals en matèria d’habitatge
   • modernitzar els serveis municipals i implantació dels 5 programes (del 5 al 10), a les diferents unitats municipals.
  • 2017: Gestió i consolidació dels 10 programes.
  • 2017 – 2020 – Posada en marxa programes d’intervenció estructural i avaluació del seu resultat

Objectiu 1.f. Badalona habitatge digne

Comentaris

Para resolver la emergencia habitacional en la ciudad de badalona se requiere de un plan con caracter inmediato.Rescatar a las personas sin vivienda y otro a largo plazo.creacion de vivienda Publica en regimen de Alquiler Social. Ambos requieren de aportaciones economicas que el Ayuntamiento no dispone. El inmediato Creacion de Una Banca Municipal para obtener capacidad economica para la obtencion de riqueza para la ciudad y poder realizar ambos proyectos.
Publicat per PAC el 13 Juny 2016
Aquesta proposta i d'altres relacionades amb aquest programa passen al Pla d'Actuació Municipal de l'Ajuntament, que s'executarà al llarg d'aquest mandat. Gràcies per la teva participació, seguim treballant i decidint Badalona conjuntament
Publicat per Ajuntament el 19 Octubre 2016
Inicia sessió per afegir un comentari

Plaça de la Vila, 1 :: 08911 Badalona :: Tel. 93 483 26 00 :: participacio_ciutadana@badalona.cat :: Nota legal ::