banner badalona

Cercar

6
Suports
Ajuntament Proposta Ciutadana

Suport als administradors de finques i a les comunitats de propietaris i de veïns de Badalona

Des de Qualit Mediación  sabem que actualment els administradros de finques están passant de l’estricta administració de les finques a “governar” les comunitats, ja que no només s’encarreguen de donar suport i assessorament tècnic administratiu, legal o econòmic, sinó que davant dels conflictes s’encarreguen cada cop més de la gestió relacional entre els veïns i faciliten i, en algun casos determinen, la presa de decisions.

 

El camp d’actuació d’aquests professionals no és limitat ni estàtic, sinó que ve determinat per la pròpia dinàmica de les mateixes relacions humanes. Aquesta afirmació ens deixa entendre la vessant relacional i social de la tasca que desenvolupen i la necessitat permanent d’innovar i introduir canvis que responguin a les circumstàncies del moment.

 

Tenint en compte les funcions principals dels administradors de finques  s’observa com en els últims temps s’ha passat d’administrar la finca i gestionar legal i econòmicament la comunitat a demanar sovint que aquests professionals s’encarreguin de governar-la. És a dir, gradualment, però sobretot a causa de les tensions sorgides entre els veïns arran de la convivència, de la impossibilitat dels propietaris de posar-se d’acord i/o de generar consens respecte a com actuar en possibles riscos i previsibles situacions conflictives, i sobretot producte de l’increment d’un determinat tipus de conflictes que provoca fortes desavinences, com és la morositat, el propietari ha acabat per delegar en el professional una part de les seves responsabilitats i de la seva capacitat de decisió.  Ara, els veïns volen i esperen que s’administra la propietat, es gestioni la comunitat i que es resolguin tots els problemes que se’n deriven i es donen, entre els quals trobem els conflictes per distints motius.

 

A Catalunya tenim la LLei 15/2009 de Mediació en el Dret Privat on esmenta en el seu article 2 ens senyala que  “Els conflictes relacionals en l'àmbit de la propietat horitzontal i en l'organització de la vida ordinària de les urbanitzacions”. Sense oblidar a nivel de tot l’ estat espanyol la Ley 5/2012 en asuntos civiles y mercantiles.

 

Per això ens adrecem a vosaltres per oferir-vos des de Qualit Mediación els serveis de prevenció i mediació de conflictes per administradors de finques i comunitats de veïns de cara a millorar de la comunicació i convivència veïnal i la percepció sobre els serveis prestats per l’ administador de finques, a més de minimitzar els costos econòmics ,de temps que suposen sovint els conflictes no atesos de forma escaient. Conflictes i incidències que sovint queden mig ocults i que cal abordar amb destresa i rigorositat.

 

Des de Qualit Mediación disposem d’ una xarxa de mediadors professionals que ofereixen el seu recolzament  i solució als conflictes que es donen en les comunitats de veïns

 

 Aquest servei es mostra a més perfectament complementari d' altres serveis com els jurídics, i els propis dels gestors de cada administrador de finques.

 

Si ho troben escaient li agrairiem que ens indiqui qui és la persona responsable de la seva organització i ens hi posarem en contacte personalment amb molt de gust, o si ho prefereixen, poden posar-se en contacte amb nosaltres  ( tel. email....) i sol·licitar la informació que creieu convenient.

 

Comentaris

Compartim la teva preocupació sobre la situació de les comunitats de propietaris. Tanmateix, al tractarse d'un servei privat la proposta no pot anar a votació.
Gràcies per la teva participació, seguim treballant i decidint Badalona conjuntament.
Publicat per Ajuntament el 19 Octubre 2016
Inicia sessió per afegir un comentari

Plaça de la Vila, 1 :: 08911 Badalona :: Tel. 93 483 26 00 :: participacio_ciutadana@badalona.cat :: Nota legal ::