banner badalona

Cercar

1
Suport
Tota la ciutat Proposta Ciutadana

concurs públic sobre el patrimoni municipal

Portar a concurs particular, el patrimoni municipal en desús.

Fer públic l'inventari de patrimoni muncipal, i els seus usos. Per tal que, el patrimoni (arquitectonic, material, intel.lectual etc) que no està essent utilitzat per manca de recursos i capacitat pública pugui ésser concursat des del capital privat.

Oferint la possible gestió cocompartida municipal-particular. Amb lloguers municipals. Sempre que comporti beneficis de negoci local, i d'interés social. O segons uns critèris estipulats que beneficiin a ambdues parts, municipi i particular i que no deslocalitzin el diner. D'aquesta manera es podrien oferir locals a preus justos per tal que emprenendors d'àmbits diversos poguéssin iniciar negocis o millorar propostes existents. Ajudarien a frenar l'especulació immobiliaria i a mantenir espais i entorns ara en desús o que poden repercutir en inversions d'urgència futures, també a dinamitzar zones amb nova oferta. Obrir la possibilitat de concursar per donar ús a espais tancats amb projectes d'interés municipal.

Comentaris

Agraïm la teva aportació i t'informem que l'Ajuntament està estudiant la situació del patrimoni municipal i el futur usos dels locals i espais no utilitzats. Amb tot la teva proposta no implica cap inversió econòmica, per tant no pot anar a votació. Seguirem informant. Gràcies per la teva participació, seguim treballant i decidint Badalona conjuntament.


Publicat per Ajuntament el 19 Octubre 2016
Inicia sessió per afegir un comentari

Plaça de la Vila, 1 :: 08911 Badalona :: Tel. 93 483 26 00 :: participacio_ciutadana@badalona.cat :: Nota legal ::