banner badalona

Cercar

3
Suports
Tota la ciutat Proposta Ciutadana

Amiant

Mi propuesta está relacionada con este producto toxico AMIANTO

Se divide en tres puntos de actuación.

1º- Retirar de forma segura e inmediata, todo el amianto tirado por calles y solares.

2º- Realizar un censo de todos los edificios que contengan este mineral indestructible. Empezando por los colegios y edificios públicos.

3º- Informar a los propietarios de estos edificios, de la peligrosidad de este material y de la forma de retirarlo de forma segura.

Por mi parte, estoy dispuesto a colaborar, de forma altruista, si fuera necesario.

Publicat per Fernando Novella Asensio el 29 Juny 2016Eix 2. Lideratge i oportunitats de ciutat Proposta Ciutadana

Comentaris

Compartim la teva preocupació pel que fa a l’existència a la ciutat de material amb contingut d’amiant, si bé cal tenir present que la perillositat no resideix en la seva existència i ubicació, sinó en la seva manipulació. La normativa catalana és molt clara pel que fa a la manipulació per personat degudament format i habilitat i al tractament d’eliminació que actualment tant sols pot efectuar-se en una planta autoritzada. Des de l’ajuntament tenim oberts diversos expedients de disciplina urbanística respecte solars buits de titularitat privada on s’ha detectat l’existència d’amiant .Per tant aquesta proposta no pot anar a votació perquè ja s'assumeix per l'equip de govern. Gràcies per la teva participació, seguim treballant i decidint Badalona conjuntament.

Publicat per Ajuntament el 19 Octubre 2016
Inicia sessió per afegir un comentari

Plaça de la Vila, 1 :: 08911 Badalona :: Tel. 93 483 26 00 :: participacio_ciutadana@badalona.cat :: Nota legal ::