banner badalona

Cercar


155
Suports
Tota la ciutat Proposta Ajuntament

Atenció a infància i adolescència en risc i suport a famílies

Millorar i incrementar els suports que es presten des de Serveis Socials per garantir les millors condicions pel desenvolupament dels infants i adolescents en situació de risc.

Resultats

 1. Millora dels suports socioeducatius d’atenció dels infants i adolescents prestats des de l’àmbit públic i privat.
 2. Increment del suport socioeducatiu mitjançant treball grupal i comunitari.
 3. Establiment de recursos d’acompanyament a les famílies en les seves funcions parentals

Calendari

 • 1r
...
86
Suports
Tota la ciutat Proposta Ajuntament

Promoció de l’'autonomia de les persones grans i les persones amb diversitat funcional

Millorar els suports a les persones grans i les persones amb diversitat funcional per tal que puguin incrementar la seva autonomia en els diferents àmbits de la vida

Resultats

 1. La ciutadania tindrà un accés més fàcil a una millor informació –multicanal del catàleg de recursos per a la cobertura de les seves necessitats.
 2. Les persones tindran una atenció més global tenint en compte els aspectes socials i de salut.
 3. Potenciació dels serveis de proximitat perquè les persones
...
48
Suports
Tota la ciutat Proposta Ajuntament

Punts de llum per actes a l'espai públic

Instal·lar punts de connexió elèctrica a places i parcs per facilitar la realització d'actes i activitats oberts a la ciutadania.

Inversions en millores socials i econòmiques

89
Suports
Tota la ciutat Proposta Ajuntament

Pla de mobilitat sostenible

Per una mobilitat sostenible, sana i segura a Badalona”. El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) integra el Pla de Seguretat viària i el Pla d’'Accessibilitat i es desenvolupa en el marc del Pacte de la Mobilitat Municipal i la Llei de la Mobilitat 2003 de la Generalitat de Catalunya. L’'objectiu del Pla és la reducció dràstica de l’'accidentalitat i contribuir a la millora de qualitat de l’'aire nivell local i supramunicipal en coordinació amb les altres administracions. Entre d’'altres, caldria destacar:

  107
  Suports
  Tota la ciutat Proposta Ajuntament

  Manteniment de les infraestructures i els espais públics

  Garantir la conservació i permetre l'òptima utilització per la ciutadania: Mantenir per gaudir. Elaboració i/o actualització dels inventaris relacionats amb les infrastructures i elements urbans següents: xarxes de serveis, estructures i instal.lacions, equipaments urbans, espais verds i mobiliari. En matèria de neteja urbana es realitzaran accions encaminades al foment de la recollida selectiva i l’'ús de les deixalleries; i en matèria de neteja de l’'espai públic s’'ampliaran els estàndards de servei, com per

  ...
  26
  Suports
  Tota la ciutat Proposta Ajuntament

  Renovació i millores als edificis municipals

  Rehabilitació als edificis de concurrència pública on l'administració local ofereix serveis d'atenció general al públic per tal de garantir un millor servei a la ciutadania.

  Millores equipaments existents

  47
  Suports
  Tota la ciutat Proposta Ajuntament

  Renovació i millores als equipaments d'atenció a les dones

  Rehabilitacions i millores als centres d'informació i atenció a les dones que puguin comportar un millor servei.

  Millores equipaments existents

  22
  Suports
  Gorg Proposta Ajuntament

  Construcció d'un nou Centre Cívic al futur canal port

  Equipament situat a la futura Rambla del Port, donarà servei al Districte 5 solucionant el greuge de ser l’únic districte sense centre cívic.

  Nous equipaments

  81
  Suports
  Ajuntament Proposta Ajuntament

  Pla de Sistemes d’Informació i Tecnologies de la Informació i el Coneixement (TIC)

  Dotar a l’Ajuntament de la plataforma tecnològica necessària i suficient per a ser una administració eficient, transparent, oberta i adaptada a la nova normativa en matèria d’administració electrònica i transparència.

  Resultats

  1. PC’s i servidors actualitzats: millora de la productivitat i el rendiment dels equips informàtics.
  2. Nova Intranet amb equips de treball interdepartamentals i espais col.laboratius: millora de la comunicació interna.
  3. Pla de
  ...
  51
  Suports
  Tota la ciutat Proposta Ajuntament

  Reformes als mercats municipals

  Obres de reforma integral, o bé obres de renovació dels mercats municipals de Badalona i actuacions que millorin el seu funcionament. 

  Inversions en millores socials i econòmiques

  28
  Suports
  Ajuntament Proposta Ajuntament

  Oficina Pressupostària

  Oficina Pressupostària del Sector Públic Local (SPL – conjunt d’entitats municipals que consoliden pressupostàriament: empreses públiques, organismes autònoms i consorcis), amb l’objectiu d’oferir un espai de planificació i avaluació econòmica sectorial i global, així com facilitar el rendiment de comptes i la millora de la transparència.

  Resultats

  1. Concentració en una única unitat del conjunt de funcions que facin possible la elaboració del Pressupost
  ...
  89
  Suports
  Tota la ciutat Proposta Ajuntament

  Millora dels parcs municipals

  La jardineria i les instal·lacions d'alguns parcs està molt envellida. Es proposa una reforma integral d'aquests així com també la redacció i creació d'alguns de nous que inclogui un pla d'usos apropiat.

  Renovació places i parcs

  67
  Suports
  Tota la ciutat Proposta Ajuntament

  Renovació i millores als centres cívics

  Actualment la ciutat compta amb Centres cívics repartits per tot el territori municipal. Aquesta mesura pretén millorar els serveis que podem gaudir d'aquests equipaments municipals, ja sigui per millores en les infraestructures, com la renovació de material o les incorporacions de noves tecnologies en aquests espais.

  Millores equipaments existents

  49
  Suports
  Tota la ciutat Proposta Ajuntament

  Pla Local de Prevenció de Drogodependències

  El Pla Local de Prevenció de les Drogodependències ha de ser un instrument impulsat per aquells serveis i entitats de la ciutat que treballen de forma directa o indirecte en l'àmbit de les drogues amb l'objectiu general de promoure un abordatge integral consensuat a nivell comunitari. El Pla impulsarà actuacions orientades a persones consumidores o en potència de consumir, famílies, professionals i entitats i veïns a partir de 5 eixos d’'actuació: la prevenció universal del consum, la prevenció de riscos associats amb el

  ...
  66
  Suports
  Tota la ciutat Proposta Ajuntament

  Mesures del Pla d'Accessibilitat

  Millorar l'accessibilitat de la ciutat mitjançant ampliacions de vorera per garantir el pas; transformació en plataforma única d’aquells carrers estrets; construcció de passos de vianants i reordenació dels elements de mobiliari urbà.

  Mobilitat

  82
  Suports
  Tota la ciutat Proposta Ajuntament

  Pla estratègic Badalona Feminista

  Actuem i construïm una ciutat equitativa, inclusiva, humana i feminista, reduint de forma efectiva les desigualtat entre homes i dones.

  Resultats

  1. Ampliació del catàleg de serveis i oferta horària del Centre de Recursos i Assessorament a les Dones
  2. Reformulació del Consell de les Dones, fent-lo més obert, participatiu i actiu, amb accions i propostes concretes
  3. Agenda d’activitats per a les dones oberta a tothom
  4. Habitatge de pas i/o d’'urgència per a les dones que estan en situacions de
  ...
  100
  Suports
  Tota la ciutat Proposta Ajuntament

  Promoció del parc social d'habitatge

  Impulsar la creació d’un parc social d’habitatges per a garantir l’accés a un lloguer social assequible, especialment en situacions d’emergència

  Inversions en millores socials i econòmiques

  28
  Suports
  Ajuntament Proposta Ajuntament

  Sistema d’Informació de Base

  Creació, manteniment i actualització d’un sistema d’informació que integra dades de territori, persones físiques i jurídiques (padró, tercers, treballadors) garantint la coherència, consistència i traçabilitat de les dades. Aquest sistema preveu també vincular les dades territorials alfanumèriques amb el Sistema d’Informació Geogràfic SIG (informació geogràfica). Crear/organitzar el circuit pel manteniment d’aquesta informació per

  ...
  60
  Suports
  Tota la ciutat Proposta Ajuntament

  Pla Local de Joventut

  Abans d’' actuar hem de pensar! Planificar les polítiques de joventut per millorar i transformar la vida dels i les joves de Badalona és una necessitat.

  Resultats

  1. Anàlisis de la realitat juvenil badalonina i diagnòstic de tots els serveis, programes i accions que s’adrecen als i les joves de la ciutat.
  2. Línies d’actuació de les polítiques de joventut de Badalona de forma coordinada i integral, tot incorporant-hi la participació horitzontal dels diferents agents: polítics, tècnics i
  ...
  65
  Suports
  Tota la ciutat Proposta Ajuntament

  Cultura i Territori: fem ciutat

  El programa “Cultura i Territori” parteix de l’'anàlisi cultural a la ciutat i planteja una sèrie d’'iniciatives culturals amb els següents objectius:

  1. Promocionar l’'activitat i les manifestacions culturals que existeixen a la ciutat.
  2. Construir, des de la cultura, una imatge de ciutat cohesionada i inclusiva; amb els recursos públics disponibles i amb participació activa dels agents culturals de la ciutat.
  3. Incentivar l’'activitat cultural com eina d’'inclusió social, d’'acord
  ...

  Plaça de la Vila, 1 :: 08911 Badalona :: Tel. 93 483 26 00 :: participacio_ciutadana@badalona.cat :: Nota legal ::