banner badalona

Cercar


112
Suports
Tota la ciutat Proposta Ajuntament

Millora de la Qualitat de l’Aire a Badalona

Pla municipal de millora de la qualitat de l'aire l’objectiu del qual és acomplir els valors de qualitat de l’aire establerts per la UE així com els recomanats per l’OMS: Aire+Net. Badalona és troba dins de la zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric declarada per la Generalitat de Catalunya l’any 2006. Aquests programa està íntimament vinculat a l’execució de les mesures definides al pla de mobilitat urbana així com als plans de mobilitat

...
46
Suports
Tota la ciutat Proposta Ajuntament

Programa d’'acció social territorial

Millorar el suport que presten els equips territorials de Serveis Socials, adequant la seva actuació a la realitat i necessitats particulars de cada territori, i aprofitant al màxim els recursos i potencialitats disponibles.

Resultats

 1. Millora del coneixement de la realitat i de les necessitats de la població per adequar les respostes a aquestes
 2. Incorporació de noves estratègies d’'acció (grupal, comunitària, preventiva,..) a fi d'’aconseguir una actuació més eficaç i de
...
91
Suports
Tota la ciutat Proposta Ajuntament

Ocupació i empresa

Impuls als programes de generació d’'ocupació a través de la promoció empresarial i el reforç de l’'empleabilitat de les persones (per trobar una feina o per millorar la que tenen). Les actuacions que es proposen volen facilitar i promoure l’'activitat econòmica, i optimitzar i racionalitzar els recursos d’'ocupació que arriben a la ciutat, així com adequar els recursos dedicats a la formació i ocupació municipals.

Resultats

 1. Oficina d’'Atenció i Promoció Empresarial a Badalona que
...
75
Suports
Tota la ciutat Proposta Ajuntament

Pla de millora d'enllumenat

Reposició dels suports retirats per obsolescència, substitució de lluminàries que emeten contaminació lumínica, millora de l'eficiència de les instal·lacions elèctriques.

Millores a l'espai públic

26
Suports
Tota la ciutat Proposta Ajuntament

Renovació i millores als edificis municipals

Rehabilitació als edificis de concurrència pública on l'administració local ofereix serveis d'atenció general al públic per tal de garantir un millor servei a la ciutadania.

Millores equipaments existents

95
Suports
Tota la ciutat Proposta Ajuntament

Millores a la xarxa de transport públic (accessibilitat, carrils bus, etc.)

Mesures com la creació de carrils bus, millores en l'accessibilitat al transport públic, plataformes d'autobús, millores en la connexió amb el barcelonès nord, millora en la velocitat dels desplaçaments en transport públic.

Mobilitat

89
Suports
Tota la ciutat Proposta Ajuntament

Pla de mobilitat sostenible

Per una mobilitat sostenible, sana i segura a Badalona”. El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) integra el Pla de Seguretat viària i el Pla d’'Accessibilitat i es desenvolupa en el marc del Pacte de la Mobilitat Municipal i la Llei de la Mobilitat 2003 de la Generalitat de Catalunya. L’'objectiu del Pla és la reducció dràstica de l’'accidentalitat i contribuir a la millora de qualitat de l’'aire nivell local i supramunicipal en coordinació amb les altres administracions. Entre d’'altres, caldria destacar:

  48
  Suports
  Tota la ciutat Proposta Ajuntament

  Punts de llum per actes a l'espai públic

  Instal·lar punts de connexió elèctrica a places i parcs per facilitar la realització d'actes i activitats oberts a la ciutadania.

  Inversions en millores socials i econòmiques

  49
  Suports
  Tota la ciutat Proposta Ajuntament

  Parc Gran Sol

  Adaptació de l'amfiteatre per a realitzar espectacles de gran format, així com millorar els entorns d'espais verds i les zones de jocs. Convertir el Parc del Gran Sol en el gran teatre grec a l'aire lliure del Barcelonès Nord en un entorn adaptat i millora't.

  Renovació places i parcs

  40
  Suports
  Tota la ciutat Proposta Ajuntament

  Projectes per la millora dels entorns de Can Ruti i Can Miravitges

  Al voltant de can Ruti i de can Miravitges hi ha algunes fonts que provenen d'aigua de mina. Es proposa recuperar la font de can Ruti i remodelar la font del pop per dotar-la d'una bassa que afavoreixi la reproducció d’amfibis. L'aigua d'aquesta font es condueix a Can Miravitges per a fer-la servir pel reg dels horts. També es proposa millorar l'accés a can Miravitges adequant un espai d'aparcament, i començar el projecte de la gestió forestal i franges antiincendis ecològica basada en la ramaderia. El projecte també podria incloure

  ...
  40
  Suports
  Tota la ciutat Proposta Ajuntament

  Reurbanització del Torrent de la Font

  Definició del projecte de renovació del parc, prioritzant les millores d’accessibilitat amb el campus dels instituts, així com la urbanització dels espais pendents al sector i la millora general del manteniment.

  Millores a l'espai públic

  47
  Suports
  Tota la ciutat Proposta Ajuntament

  Renovació i millores als equipaments d'atenció a les dones

  Rehabilitacions i millores als centres d'informació i atenció a les dones que puguin comportar un millor servei.

  Millores equipaments existents

  51
  Suports
  Tota la ciutat Proposta Ajuntament

  Reformes als mercats municipals

  Obres de reforma integral, o bé obres de renovació dels mercats municipals de Badalona i actuacions que millorin el seu funcionament. 

  Inversions en millores socials i econòmiques

  73
  Suports
  Tota la ciutat Proposta Ajuntament

  Pla d’Equipaments Municipals

  Analitzar la xarxa d’equipaments municipals existent per identificar-ne les mancances i preveure les necessitats de futur per àmbits i a nivell territorial

  Resultats:

  1. Inventari de la xarxa d’equipaments existent. Classificació per usos i distribució territorial
  2. Diagnosi de les necessitats presents i futures per àmbits i a nivell territorial
  3. Recollir les demandes de la ciutadania
  4. Racionalitzar la implantació territorial d’equipaments, mitjançant la millora en la
  ...
  75
  Suports
  Tota la ciutat Proposta Ajuntament

  Millores del mobiliari urbà

  Renovació i col·locació de nous elements de mobiliari urbà com papereres, bancs, pilones, fonts, tanques, jocs infantils, etc. Millores a l'espai públic
  27
  Suports
  Sant Roc Proposta Ajuntament

  Plaça roja

  Reforma i reurbanització de la Plaça Roja a Sant Roc.

  Renovació places i parcs

  60
  Suports
  Tota la ciutat Proposta Ajuntament

  Fomentar l'ús racional del cotxe i millorar la circulació i el trànsit

  Redacció d'un pla de circulació, aplicar mesures per disminuir la contaminació atmosfèrica, desincentivar l'ús del vehicle privat, regulació de l'aparcament de cotxes i motos, mesures de seguretat viària i millores a la distribució de mercaderies.

  Mobilitat

  114
  Suports
  Tota la ciutat Proposta Ajuntament

  Horts urbans

  Adequació d’espais per a la construcció de nous horts urbans al conjunt de la ciutat, segons les demandes i priorització dels districtes.

  Millores a l'espai públic

  157
  Suports
  Tota la ciutat Proposta Ajuntament

  Manteniment, millora i recuperació del medi natural de Badalona

  Programa d’actuacions per millorar i fer compatible la conservació del medi natural i el seu ús i gaudi per part de la ciutadania, i posar en valor la biodiversitat urbana, acostant el coneixement a la població i incorporant criteris de gestió que facin compatibles el disseny i el manteniment de l’espai urbà amb la conservació de la biodiversitat.

  Resultats

  1. Millora de l’estat de conservació i gestió del medi natural de la ciutat: Platja i Serralada.
  2. Millora de la conservació
  ...
  9
  Suports
  Manresà Proposta Ajuntament

  Terreny de les cordeleries: estacionament i zona verda

  Urbanització de la Plaça i el terreny de l'antiga cordeleria Ribó al barri de Manresà.

  Millores a l'espai públic

  Plaça de la Vila, 1 :: 08911 Badalona :: Tel. 93 483 26 00 :: participacio_ciutadana@badalona.cat :: Nota legal ::